Faste pladser

Avernakø Havn har efter udbygningen i 2012 og den planlagte udbygning i 2014 fået enkelte ledige fastliggerpladser.

Fastliggerpladser kan jf. vedtægterne erhverves af alle fastboende og sommerhusejere på Avernakø.

Ved ønske om fastliggerplads eller opsigelse af en plads skal bestyrelsen kontaktes.

 

fastliggerplads

Avernakø Havns hjemmeside er etableret med støtte fra  Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet.

land og fisk akt banner v2 jpg 25 09 kb


F.D.S.I Avernakø Bådehavn  •  Hovedvejen 26  •  Avernakø    email mail@avernakohavn.dk