Faste pladser

Avernakø Havn har efter udbygningen i 2012 og den planlagte udbygning i 2014 fået enkelte ledige fastliggerpladser.

Fastliggerpladser kan jf. vedtægterne erhverves af alle fastboende og sommerhusejere på Avernakø.

Ved ønske om fastliggerplads eller opsigelse af en plads skal bestyrelsen kontaktes.

 

fastliggerplads