Avernakø Havn

Kontakt

Avernakø Bådehavn
CVR-nr. 14528687
Formand Søren Nielsen

Mobil: +45 4010 9990

Hovedvejen 26 • Avernakø
DK-5600 Faaborg

Avernakø Havns hjemmeside er etableret med støtte fra  Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet.

land og fisk akt banner v2 jpg 25 09 kb


F.D.S.I Avernakø Bådehavn  •  Hovedvejen 26  •  Avernakø    email mail@avernakohavn.dk