Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Avernakø Havn

Fredag d. 21. februar kl. 19.00 2014 i havnecaféen

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Bestyrelsens forslag til budget for næste regnskabsår

5. Indkomne forslag.

Forslag indleveres til bestyrelsen senest d. 7. februar.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter,

på valg er

Søren Hansen, Henning Storm og Palle Jespersen.

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er havnen vært ved en let frokost.

 

Avernakø Havns hjemmeside er etableret med støtte fra  Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet.

land og fisk akt banner v2 jpg 25 09 kb


F.D.S.I Avernakø Bådehavn  •  Hovedvejen 26  •  Avernakø    email mail@avernakohavn.dk