Akutberedskab

Ved havnen er der følgende beredskab:
Redningskranse placeret langs øst og vest molen.

En hjertestarter i vægskabet bag ventesalen ved færgelejet
Åbnes og aktiveres. Stemmen instruerer tydeligt

Et iltapparat på væggen til venstre i vægskabet bag ventesalen ved færgelejet
Bærer instruks

Ved uheld kan følgende kontaktes:
Politi             +45 114
Alarmcentral  +45 112

Vagtlæge: +45 70 11 07 07
Hjemmesygeplejerske: +45 72 53 63 91

I tilfælde af meget akutte situationer kan nedenstående fra Avernakø aktuhjælpsgruppe kontaktes:

Læge, Niels Dahm, Hovedvejen 14, tlf. +45 62 61 83 61

Sygeplejerske, Trine Lykke Nielsen, Hovedvejen 26,
tlf. +45 62 61 76 98 / +45 50 42 82 83

Conni og Henning Storm, Hovedvejen 51,
tlf. +45 62 61 73 90 / +45 23 25 20 78

Carsten Pagh, Hovedvejen 5, tlf. +45 41 61 70 58

Flemming Christensen, Skallevej 18,
tlf. +45 62 61 74 70 / +45 26 78 74 70

 

 

akutberedskab

Avernakø Havns hjemmeside er etableret med støtte fra  Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet.

land og fisk akt banner v2 jpg 25 09 kb


F.D.S.I Avernakø Bådehavn  •  Hovedvejen 26  •  Avernakø    email mail@avernakohavn.dk